Pedagógus-továbbképzés

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága a Köznevelésért Felelős Államtitkársággal együttműködésben kidolgozta „A teljeskörű egészségfejlesztés, a lelki egészség előmozdítását és a függőségek visszaszorítását célzó iskolai programok” című programot (továbbiakban: Program) és megvalósítására a Magyar Diáksport Szövetséget (továbbiakban: MDSZ) kérte fel. A Program 4 alprogramból áll, amelynek az egyik alprogramja egy 30 órás, 3 napos akkreditált képzés, a „Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak” (továbbiakban: MAP), talán az egyik legismertebb és legnépszerűbb pedagógus-továbbképzés. A tanfolyamot 2001-es alapítása óta több mint 10 000 pedagógus végezte el, és 20 éve minden évben támogatott képzés volt.

A MAP pedagógus-továbbképzés elsődleges célja

A résztvevők mentálhigiénés szemléletmódjának megalapozása és annak révén szolgálati helyük mentálhigiénés erőforrásainak bővítése.

A továbbképzés célja továbbá: a résztvevők ismerjék meg a mentálhigiéné alapértékeit, szemléleti keretét, és hatékonyan tudják alkalmazni mindennapi munkájuk során. Képessé váljanak a pedagógiai problémák mentálhigiénés kezelésére, megoldására. Fejlődjenek a problémakezeléshez szükséges személyes és hivatásbéli készségeik. Szakmai személyiségük és szakmai önképük árnyaltabbá, tudatosabbá váljék. A megtapasztalt munkaformák nyomán legyenek képesek önreflexióra, és hivatásszerepükben váljanak nyitottabbá a szakmai együttműködések iránt. Tudatosítsák saját „segítői” feladataik és illetékességi határait.

A nevelési–oktatási intézmény mint rendszer iránti elvárásoknak való megfelelés a mentálhigiénés erőforrások gyarapítását, a pedagógiai eszköztár bővítését igényli. A program tematikája a szakmai személyiség fejlődését, a személyközpontú kommunikáció (pedagógia) módszerét és a szakmai együttműködést kapcsolja össze.

Az ismeret és személyes tapasztalat integrálása fejleszti a készségeket, alakítja a mentálhigiénés szemléletmódot. Ezt szolgálják az interaktív előadások, a „Problem-Based Learning” módszer, a készségfejlesztési gyakorlatok „együttes élménye”, a nevelési problémák hátterét, kezelési lehetőségeit feltáró esetmegbeszélések. E munkamódszerek lehetőséget nyújtanak a hivatásszerep erősségeinek tudatosítására, a tapasztalatok összegzésére.

A program a hivatásra, a nevelési–oktatási intézmény közösségére, a pedagógus - diák (gyermek) - szülő személyközi kapcsolatokra, a gyermek lelki fejlődésére vonatkozó alapismereteket a mentálhigiéné értelmezési keretébe helyezi.

A készségfejlesztő csoportmunkában (2 csoportvezetővel) a résztvevők megtapasztalják a közvetlen emberi kommunikáció, a személyközi kapcsolatok és a stresszkezelés alapvető szabályait, ösztönzést kapnak kommunikációs készségeik fejlesztésére, a mentálhigiénés szemléletű kapcsolatépítésre és önreflexióra.

Az esetmegbeszélések (2 csoportvezetővel) tudatosítják a pedagógus „segítői” szerepkörét, sok szempontúan elemzik a praxis pedagógiai mentálhigiénés problémáit, bővítik a szakmai eszköztárat. Így a résztvevőket önreflektív szakmai munkára és együttműködésre ösztönzik.

A szakmai énkép erősödése a hivatás érzelmi terheinek kezelését is segíti, ráirányítja a figyelmet a szakmai személyiség karbantartásának fontosságára.

A pedagógus-továbbképzésre való jelentkezés feltételei

Iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógus, általános iskolai tanító és tanár, középiskolai tanár, gyógypedagógus, szakoktató.

Megelőző szakmai gyakorlat: legalább két év pedagóguspályán eltöltött gyakorlat.

A továbbképzést követő 10 napon belül házi dolgozat benyújtása megadott témában, elektronikus vagy postai úton.

A jelentkezési lehetőségekről az MDSZ regionális irodái szolgálnak, amelyeknek elérhetőségei ezen az oldalon láthatók: www.mdsz.hu/szovetsegunk - Munkatársaink - Regionális irodák

expand_less